Activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Datum 21 apr 2018
Tijdstip 16:00 uur
Locatie Laco Sportcentrum De Wissen
Adres Keizerin Marialaan 1, Helmond
Website bekijken
Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos

 

Datum: Zaterdag 21 april 2018

Aanvang: 16:00 uur

Plaats: De Wissen, Helmond

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos

 

Datum: Zaterdag 21 april 2018

Aanvang: 16:00 uur

Plaats: De Wissen, Helmond

 

Agenda:

 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen laatste notulen d.d. 23-05-2017

3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken

4. Begroting 2018 en jaarrekening 2017

5. Bevindingen kascontrole

6. Kascontrolecommissie nieuwe samenstelling 2018.

7. Bestuur – rooster van aftreden

8. Nieuw systeem/clubassistent

9. RVR, clubhuis en bewakingen

10. 35-jarig bestaan

11. Rondvraag

12. Sluiting met aansluitend een drankje

 

Vragen en /of opmerkingen graag maximaal 7 dagen vooraf schriftelijk indienen bij het bestuur zodat voorbereiding voor een correcte behandeling en beantwoording mogelijk zijn . Kandidaten voor het bestuur kunnen worden aangemeld op de hierna volgende wijze: Er moet uiterlijk 10 maart in het bezit van de secretariaat zijn :een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat vergezeld van 5 stuks handtekeningen van stemgerechtigde leden van de vereniging. Inkomstenoverzicht en begroting liggen ter inzage tijdens de vergadering of zijn op te vragen bij het secretariaat. Notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen via info@dereddingskloshelmond.nl.


Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Helmondse Reddingsbrigade 
De Reddingsklos
Bezoekadres: Keizerin Marialaan 1 5702 NR Helmond
Postadres: Dr. Knippenberghof 61, 5709EH Helmond
info@dereddingsklos.nl
Terug naar boven