Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

22 maart 2018 door Anke de Vries - van Osch
www.dereddingsklos.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos

 

Datum: Zaterdag 21 april 2018

Aanvang: 16:00 uur

Plaats: De Wissen, Helmond


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos

 

Datum: Zaterdag 21 april 2018

Aanvang: 16:00 uur

Plaats: De Wissen, Helmond

 

Agenda:

 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen laatste notulen d.d. 23-05-2017

3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken

4. Begroting 2018 en jaarrekening 2017

5. Bevindingen kascontrole

6. Kascontrolecommissie nieuwe samenstelling 2018.

7. Bestuur – rooster van aftreden

8. Nieuw systeem/clubassistent

9. RVR, clubhuis en bewakingen

10. 35-jarig bestaan

11. Rondvraag

12. Sluiting met aansluitend een drankje

 

Vragen en /of opmerkingen graag maximaal 7 dagen vooraf schriftelijk indienen bij het bestuur zodat voorbereiding voor een correcte behandeling en beantwoording mogelijk zijn . Kandidaten voor het bestuur kunnen worden aangemeld op de hierna volgende wijze: Er moet uiterlijk 10 maart in het bezit van de secretariaat zijn :een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat vergezeld van 5 stuks handtekeningen van stemgerechtigde leden van de vereniging. Inkomstenoverzicht en begroting liggen ter inzage tijdens de vergadering of zijn op te vragen bij het secretariaat. Notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen via info@dereddingsklos.nl.


 
www.dereddingsklos.nl
De Reddingsklos is één van de doelen waarop leden van de Rabobank kunnen stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne in Helmond. De… Meer >
 
Zit jij als ouder vaak op de kant mee te kijken terwijl je niets te doen hebt? Zou je zelf niet graag eens het water in willen duiken?… Meer >
 

HULP gezocht!

28 november 2017
Bent u regelmatig op zaterdag aanwezig voor uw kind(eren) en verveelt u zich op de tribune? Zou u liever iets voor ons willen… Meer >
 

Douchen en omkleden

28 november 2017
  Na het zwemmen mogen alle leerlingen vijf minuten gebruik maken van de douches. Na de laatste les is er dan ook nog vijf… Meer >
 
28-11-2017 Meer >
 
Helmondse Reddingsbrigade 
De Reddingsklos
Bezoekadres: Keizerin Marialaan 1 5702 NR Helmond
Postadres: De Duivenakker 1, 5735 JA Aarle-Rixtel
info@dereddingsklos.nl
Terug naar boven