Nieuws

18-5-2020 Corona update: we starten weer met zwemles!

18 mei 2020

Zwemles vanaf 23 mei 2020

Goed nieuws! De zwemlessen gaan weer van start!

Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. In dit bericht informeren we je over de gang van zaken voor de komende weken.

Deze informatie is ook per e-mail aan onze leden verstuurd. Voor de inschrijving voor de zwemles ontvangen de leden een aparte e-mail.

Lessen algemeen

We moeten er voor zorgen dat het aantal personen in de zwemzaal niet te groot wordt. Dit omdat anderhalve meter afstand houden dan niet meer goed mogelijk is. Daarom zijn de volgende punten opgesteld:

 

 • De les of training kan op elk moment worden gestopt/afgezegd, als blijkt dat het te druk is/wordt.
 • De les of training kan op elk moment worden afgezegd als blijkt dat er te weinig instructeurs zijn in verband met Corona klachten.
 • We kunnen ervoor kiezen om sommige lessen voorlopig niet door te laten gaan. Op dit moment is er alleen voor gekozen om de EHAD lessen en in sommige gevallen de snorkellessen te laten vervallen.
 • We hebben de lessen korter gemaakt dan u gewend bent om wisselmomenten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • De zwemtijden zijn anders dan u gewend bent, kijk dit goed na!
 • U dient uw kind in te schrijven voor de zwemles, hierover ontvangt u nog een aparte e-mail.
 • De lessen zullen vanaf de kant gegeven worden, als instructeur behouden we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand van de zwemmers.
 • Direct na het eerste verzoek van onze medewerkers dienen leden/ouders/verzorgers de zwemzaal en het pand te verlaten.
 • Wanneer vanuit LACO het verzoek tot staken van een activiteit komt, dienen wij hier direct gehoor aan te geven.

Ouders/verzorgers & broertjes en zusjes 

 • Daar waar redelijkerwijs verwacht kan worden dat een zwemmer zich zelfstandig door het zwembad kan bewegen en zelfstandig kan omkleden, is het ook de bedoeling dat de zwemmer zonder begeleiding van de ouder of verzorger naar binnen gaat en de ouder niet aanwezig is in de kleedruimte tijdens het omkleden.
  • Ouders wachten buiten (in eigen auto of op het buitenterrein)
  • Bij slecht weer kan LACO de horecagelegenheid beperkt beschikbaar stellen voor wachtende ouders die niet droog kunnen zitten in de auto (op anderhalve meter afstand)
 • Per gezin mag slechts 1 volwassen begeleider mee naar het zwembad komen
 • Niet zwemmende broertjes en zusjes mogen niet mee komen naar het zwembad
 • Zwemmende broertjes en zusjes die omwille van andere zwemtijden of omdat er in het andere bad wordt gezwommen niet gelijktijdig omkleden, mogen niet aanwezig zijn in de kleedlokalen terwijl het wel zwemmende kind omkleed.
 • De tribune blijft tijdens de lessen gesloten voor ouders en/of begeleiders.
 • Ouders/verzorgers mogen niet in de zwemzaal komen. Kinderen worden bij de ingang van de zwemzaal overgedragen.

Uitkleden

Bij aankomst in het zwembad hebben zwemmers/leden de badkleding al aan onder de gewone kleding. Het uittrekken van de gewone kleding moet op de volgende locaties:

Wedstrijdbad:

 • Kleding uit trekken kan op de tribune
 • Kleding in eigen tas doen. Zodra de instructeur heeft aangegeven dat we gaan starten, worden de tassen op de betonnen bankjes aan de raamkant neergezet.

Doelgroepenbad:

 • Kleding uit trekken kan aan de zijkant van het golslagbad
 • Kleding in eigen tas doen en deze meegeven aan ouder OF meenemen naar zwemzaal en plaatsen op de rand aan de kant van het golfslagbad

Aankleden na afloop van de zwemles

De voorkeur heeft het om snel af te drogen en met bijvoorbeeld een badjas naar de auto te gaan. We beseffen ons dat dit echter lang niet altijd mogelijk is.
 

Maximaal 5 minuten aanwezig in kleedruimte, enkel om aan te kleden. Haren kammen, opmaken, napraten etc. is ten strengste verboden.
 

Er dient altijd een afstand van 1.5 meter tussen de verschillende personen in dezelfde omkleedruimte te zijn.

 • Ouder en kind tellen als 1 koppel, waartussen geen anderhalve meter afstand noodzakelijk. Koppels dienen onderling uiteraard wel 1.5 meter afstand te houden.

Bij drukte (geen mogelijkheid 1.5 meter te bewaren): Wachten in de zwemzaal/doucheruimte.


Wedstrijdbad:

 • Kleedlokaal 1 (maximaal 4 personen) en 2 (maximaal 8 personen) voor heren

 • Kleedlokaal 3 (maximaal 8 personen) en 4 (maximaal 4 personen) voor dames

In principe geen ouders aanwezig om te helpen, tenzij het omwille van de leeftijd van de zwemmer redelijkerwijs onmogelijk is om zelfstandig aan te kleden.

In dat geval: Enkel helpen bij noodzakelijke handelingen en bij de overige handelingen reeds het kleedlokaal verlaten en buiten het zwembad wachten (zoals het aantrekken van de schoenen).


Doelgroepenbad:

Kleedlokalen van het golfslagbad zijn beschikbaar voor zowel jongens als meisjes

Douche- en toiletgebruik

Zwemmers en overige leden of begeleiders worden verzocht voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet te gaan.
In geval van hoge nood kan het toilet op het zwembad gebruikt te worden.


Er mag geen gebruik worden gemaakt van de douchefaciliteiten.

Tips voor ouders

Informeer kinderen over de maatregelen bij de eerste lessen en trainingen en zorg dat ze de aanwijzingen van de kaderleden ten alle tijden opvolgen
Verzoek aan ouders/verzorgers om:

 • tijdens de lessen en trainingen telefonisch bereikbaar te zijn op het in ons systeem   geregistreerde 06-nummer.
 • een briefje met ouderlijke 06-nummers in de tas van het kind te bewaren en aan de buitenkant van de tas een label te hangen met de vóór en achternaam van het kind, met daarbij in welke groep het kind zwemt.
 • te zorgen dat de contactgegevens in de ledenadministratie actueel zijn.
 • niet te vroeg te komen, zorg dat je maximaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent
 • duidelijk met het kind af te spreken hoe te handelen na afloop van de zwemles kinderen te stimuleren om zelfstandig en zonder begeleiding om te kleden. Oefen dit zo nodig thuis alvast een keer.

Voorzorgsmaatregelen en algemene richtlijnen

Uiteraard moeten wij ons houden aan de algemene richtlijnen van de RIVM, hieronder staan ze nog een keer op een rij.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

 

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Dit totdat iedereen weer volledig hersteld is (24 uur koortsvrij).
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga, voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), minimaal zeven dagen na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Was je handen met water en zeep(min 20 sec) voor en na bezoek van de sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom (als sporter) niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@dereddingsklos.nl


 
www.dereddingsklos.nl
Het is zover: na jarenlang speculeren, maandenlang tobben en wekenlang ontwerpen, staat het als een huis: ons nieuwe logo. Meer >
 
Sinds enkele weken sturen wij wekelijks op zaterdag een leuke opdracht naar onze leden. Heb jij deze opdrachten al uitgevoerd? Meer >
 
Het verlengen van de huidige maatregelen tot 28 april betekent dat onze zwemlessen en activiteiten in ieder geval tot en met 20 mei… Meer >
 
In deze tijden, waarin we helaas niet kunnen zwemmen, willen wij iedereen graag voorzien van wat vermaak. Daarom kun je meedoen aan de… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helmondse Reddingsbrigade 
De Reddingsklos
SponsorKliks, gratis sponsoren!
Vergeet niet onze app te downloaden!
 
  
Terug naar boven